Klimaatbestendige boeren

Boeren ondervinden de gevolgen van de klimaatcrisis nu al. We helpen kleinschalige boeren deze crisis het hoofd te bieden. Dat betekent ook: toekomstige voedselproductie veiligstellen en de ecologische voetafdruk van de sector verkleinen.

Wat betekent dat, klimaatbestendig?

Fairfood werkt aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem, dat bestand is tegen een veranderend klimaat. Een belangrijke stap daarin, is boeren helpen de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Een klimaatbestendige boerderij kan zich beter weren tegen droogtes of juist hevige regenval.

C2ES omschrijft klimaatbestendigheid als volgt:

“Het vermogen om je voor te bereiden, te herstellen, en je aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Deze gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar en onderdeel van de dagelijkse realiteit van veel boeren. Denk aan lange droogtes, extreme hitte, hevige regenval en zelfs overstromingen. Vooral in laag- en middeninkomenslanden hebben kleinschalige boeren moeite om zich aan deze nieuwe realiteit aan te passen. Hun inkomen is vaak zo laag dat ze nu al niet of nauwelijks rondkomen. Investeringen in een klimaatbestendige plantage worden dan onmogelijk. Een ongewoon lang droogteseizoen kan daardoor leiden tot een mislukte oogst, en zelfs het einde betekenen van een boerenbedrijf.

Tijd dus om de landbouw te hervormen. Samen met bedrijven, coöperatieven en boeren werken we aan innovatieve oplossingen voor een klimaatbestendig landbouwsysteem.

Wat we doen

Carbon insetting

In het geval van carbon insetting werkt een bedrijf in de eigen ketens aan CO2-reductie en -opslag. Bedrijven kunnen hun eigen emissies reduceren en compenseren door de boeren achter hun producten te ondersteunen in de aanplant van bomen, of de omslag naar boslandbouw te maken (daarover hieronder meer). Een boer wordt hiermee niet alleen beter bestand tegen de klimaatcrisis, maar kan potentieel een compleet nieuwe inkomstenbron aanboren – die van carbon credits.

Deze visie staat centraal in een programma met Solidaridad, Cool Farm Alliance, &ranj, Rabobank en een overdonderende bijdrage van 12,7 miljoen euro van de Postcode Loterij.

Lees meer (download)

Boslandbouw

Een boer die boslandbouw bedrijft, plant bomen en struiken tussen zijn gebruikelijke gewassen, waarmee die beschermd worden tegen extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd slaan die bomen en struiken CO2 op. Nog een pluspunt: door boslandbouw kan een boer zijn inkomen verstevigen, doordat de geplante bomen en struiken ook oogst opleveren. Nog eentje dan: ook de lokale biodiversiteit profiteert.

In een nieuw project met Verstegen Spices & Sauces en Indonesische boeren, werken we aan het realiseren van boslandbouw. We delen binnenkort meer over dit project.

Meer weten over een van deze programma’s?

Contact Peter Of maak een connectie op LinkedIn

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!