Verantwoord gebruik van boerendata

In ons werk staat een verantwoord gebruik van de data van kleinschalige boeren centraal.

De digitalisering van de voedselindustrie 

De klimaatcrisis, sociale ongelijkheid, uitputting van natuurlijke bronnen… Het zijn een paar van de grootste uitdagingen van onze tijd. Van bedrijven wordt gevraagd om te bewijzen dat ze aan die problemen niet bijdragen. Alleen met slimme innovaties kunnen bedrijven transparant zijn over hun negatieve of positieve impact.

Die innovaties brengen op hun beurt nieuwe uitdagingen voor kleinschalige boeren. We hebben het dan onder meer over digitale uitsluiting – grote bedrijven die profiteren van de digitalisering van hun productieketens, terwijl boeren dat niet doen. Daarom maken we ons bij Fairfood hard voor een toekomst waarin iedereen profiteert van die digitalisering. Boeren staan voor ons centraal in dataprocessen – als leveranciers van data, als gebruikers van de innovaties en als begunstigden van de waarde die die innovaties aan producten kunnen toevoegen.

Ontwerpen voor de gebruiker

Fairfood fungeert als een soort vertrouwenspersoon in de productieketen. We noemen onszelf ook wel een data steward, en zorgen er in die rol voor dat boeren de zeggenschap over hun eigen data hebben en houden. Hun toestemming is nodig bij het ophalen van de data, ze kunnen op alle nodige momenten weer uit het platform stappen, en op cruciale momenten kunnen zij aangeven of bepaalde informatie juist is of niet – bijvoorbeeld of zij een bepaalde betaling inderdaad hebben ontvangen.

Lees meer

Met onze Farmer Cards zorgen we ervoor dat ook de meest afgelegen boeren deel kunnen nemen aan de digitalisering, zelfs als ze geen internet of bankrekening hebben. Deze kaart wordt door de volgende persoon in de productieketen bij elke transactie gescand, waarbij de boer verifieert dat de transactie – dus ook de betaling – heeft plaatsgevonden. Zo ontstaat er voor de boer een digitaal kasboek, wat een stap vooruit is ten opzichte van papieren bonnen bij bijvoorbeeld het aanvragen van bankleningen om te kunnen investeren in het bedrijf.

Een eerlijke vergoeding van kwaliteitsdata

We breken ook een lans voor wat we een datapremium noemen. Dat betekent simpelweg dat de boer betaald krijgt voor de data die zij of hij afstaat. Dat zit zo: wij geloven dat al die data die er over een product verzameld worden, zorgen voor een meerwaarde. Consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt, bedrijven kunnen dat met de verzamelde data tot in de details uitleggen. Boeren moeten daarvan mee profiteren. Zo ontstaat er voor hen een nieuwe inkomstenbron.

Lees meer

 

Onze dataprincipes

Ook in ons eigen werk staat datagebruik centraal. Daarom hebben we onze uitgangspunten voor datagebruik officieel gemaakt in een rapport over eerlijk gebruik van boerendata.

Download rapport Lees meer over Trace

“De rol van vertrouwenspersoon die Fairfood als data steward speelt, heeft geresulteerd in meer vertrouwen bij het delen van data, betere communicatie over databeloften en voordelen voor alle betrokkenen, in een beter begrip van gegevenseigendom, in een betere onderhandelingspositie voor boeren, en heeft ervoor gezorgd dat de stem van kleinschalige boeren wordt gehoord bij het gebruik van hun data.” – Uit een case study van onze samenwerking met Verstegen, door USAID, Bill & Melinda Gates foundation, DAI, Development Gateway en Athena Infonomics.

Download de case study Of download het hele rapport

De beste artikelen over digitale inclusie:

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!