Onze oplossingen

We zijn de partner voor bedrijven die hun productieketens toekomstbestendig willen maken

Onze oplossingen creëren waarde voor mens en natuur

Fairfood is een partner voor bedrijven die de transitie willen maken naar eerlijke en duurzame productieketens. Samen gaan we een langdurige partnerschap aan die is gebouwd op drie pilaren: traceerbaarheid, transparantie en digitalisering van de first-mile.

We bieden daarbij praktische oplossingen die waarde opleveren voor alle partijen die betrokken zijn bij voedselproductie. Boeren krijgen toegang tot nieuwe marktinformatie en doen kennis op over de behoeften van hun afnemers. Merken en retailers krijgen een beter begrip van hun ketens en kunnen duurzaamheidsbeloften onderbouwen met robuuste data. Consumenten beoordelen zelf of een product duurzaam en eerlijk is.

Iedereen profiteert van meer vertrouwen en een betere connectie tussen de ketenpartners, waarmee we duurzame zakenrelaties bevorderen.

Onze oplossingen

Merkbeloftes bewijzen met traceerbaarheid

We maken producten traceerbaar vanaf de boer. Aan de traceerbare producten kleeft robuuste data waarmee bedrijven hun beloftes over leefbare inkomens, eerlijke waardeverdeling of CO2-neutrale productie kunnen hardmaken.

Transparante ketens voor verantwoorde inkoop

We bouwen publiek-private samenwerkingen waarmee transparantie in ketens toeneemt, sociale en economische impact verbetert, en rapportage solide wordt. Productieketens worden tot aan de boer in kaart gebracht, waardoor we bij de bron kwaliteitsdata kunnen ophalen. Voldoe aan regelgeving en kom duurzaamheidsbeloften na.

Digitalisering van de boer voor financiële inclusie

Kleinschalige boeren gebruiken digitale tools voor een betere connectie met de productieketen. Ze krijgen zo uiteindelijk een betere toegang tot internationale markten en financiële middelen. We ontwikkelen modellen voor een eerlijke verdeling van waarde, die leiden tot leefbare lonen en inkomens, waarbij we het delen van data aanmoedigen.

Bekijk hoe dit bijdraagt aan jouw transparantiemissie

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!