Farmer Cards

Boeren zonder smartphone of internetverbinding kunnen dankzij de Farmer Cards toch meewerken op ons platform Trace

Wat zijn die Farmer Cards?

Onze Farmer Cards draaien op de zogenaamde NFC-technologie (near-field communication), en worden op dit moment beschikbaar gemaakt voor boeren in verschillende pilots. Met hun persoonlijke kaart, kunnen boeren hun transacties vastleggen op Trace, waarbij ze bevestigen dat een bepaalde prijs ook daadwerkelijk werd betaald. Dankzij de NFC-technologie maken boeren dus toch onderdeel uit van dit digitale platform, ook als ze geen smartphone of internet hebben.

Deze data over de transacties is belangrijk bij het waarmaken van volledige traceerbaarheid voor producten, van boer tot consument.

Waarom is dat belangrijk?

Door traceerbaarheid vanaf de allereerste schakel in de keten – de boer – mogelijk te maken, ontstaat een in onze ogen belangrijke connectie tussen die boer en het bedrijf aan de andere kant van de productieketen. Dat is een belangrijke stap in het oplossen van hardnekkige misstanden. Wat we ook mooi vinden: dankzij de Farmer Cards bouwen boeren digitaal een kasboek op, waarmee ze op den duur makkelijker toegang krijgen tot bijvoorbeeld leningen voor bedrijfsinvesteringen.

Hoe staat het op dit moment?

Op dit moment worden de kaarten actief gebruikt door zo’n 340 boeren.

Het succes van de pasjes wordt bewezen in Indonesië, waar ze gebruikt worden door kleinschalige nootmuskaatboeren. Verstegen Spices & Sauces heeft zo hun nootmuskaat volledig traceerbaar kunnen maken.

Lees meer

Zo ziet het gebruik van de pasjes eruit:

Lees meer over onze digitale innovaties:

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!