Wat verstaan we onder een eerlijke verdeling van waarde?

Als de consument een eerlijke prijs betaalt voor een product en de boer daar het deel van krijgt dat haar of hem toekomt, dán spreken we van een eerlijke verdeling van waarde. Daar zijn we vaak nog niet. Om daar iets aan te doen, moeten alle neuzen dezelfde kant op staan.

Een nieuwe benadering van waardeketens

Een scheve verdeling van waarde lijkt haast intrinsiek aan de voedselsector. Hoewel ze de ruggengraat vormen van de wereldwijde voedselvoorziening, leven veel boeren van minder dan €2 per dag. Verre van een leefbaar loon of inkomen.

Als we de oneerlijke verdeling van waarde willen aanpakken, moeten bedrijfsmodellen op de schop en relaties tussen belanghebbenden in de ketens onder de loep. Dat is de essentie van wat doorgaans ‘fair value distribution’ wordt genoemd. In de woorden van OXFAM:

Een eerlijke verdeling van waarde vertaalt zich naar bedrijfsstructuren die de belangen van verschillende belanghebbenden in ogenschouw nemen, en een alternatief bieden voor modellen die om aandeelhouders draaien.

Wat heeft dat te maken met traceerbaarheid?

Fairfood moedigt bedrijven aan om de waardeverdeling in hun ketens kritisch te bekijken. Dat begint bij het in kaart brengen van internationale productieketens – wie werkt er mee aan de totstandkoming van producten, en hoeveel verdienen die mensen? Die kennis halen we boven tafel met traceerbaarheid.

Dit is een goed moment om te benadrukken dat deze inspanning uiteindelijk iedereen ten goede komt – boer, bedrijf en consument. Bedrijven werken zo bijvoorbeeld aan hun eigen toekomstbestendigheid, nu wetgeving aanscherpt en consumenten veeleisender worden op het gebied van duurzaamheid.

Is dit onderwerp voor jou nieuw? Lees dan eens ons nieuwste rapport, over een eerlijke verdeling van waarde. Daarin zoomen we in op de verbanden tussen transparantie, traceerbaarheid en de positie van een boer in internationale productieketens.

Download het rapport Lees meer over Trace
Isa
Isa Miralles Hoofd leefbaar loon & inkomen, Fairfood

Een betere positie voor boeren begint bij een eerlijke verdeling van macht; iedereen in een productieketen moet evenveel regie hebben over die keten. Om dat te bereiken, moeten we die ketens eerst goed onder de loep nemen.

Is een eerlijke verdeling van waarde ook iets voor jou?

Mail Peter Of connect op LinkedIn

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!