Waarom een leefbaar loon of inkomen?

Bij Fairfood maken we ons grote zorgen om de groeiende armoede achter ons eten. Met platforms zoals ALIGN en het Living Wage & Income Lab werken we aan een toekomst waarin boeren en werknemers niet alleen een minimum inkomen verdienen, maar een leefbaar loon of inkomen.

Wat is dat, een leefbaar loon en inkomen?

Hoewel de agri-sector goed is voor maar liefst een derde van het mondiale BBP, leven miljoenen mensen in de sector onder de armoedegrens. Daarvoor zijn helaas tal van redenen, maar een belangrijke is dat de minimumlonen die wereldwijd gehanteerd worden vaak niet genoeg zijn voor een beetje behoorlijke levensstandaard. Daardoor is er een behoefte ontstaan aan een ‘vergoeding voor een standaard werkweek die voor een werknemer op een bepaalde locatie voldoende is om zich een dergelijke levensstandaard voor zichzelf en zijn/haar familie te kunnen veroorloven’, ook wel een leefbaar loon genoemd.

Een leefbaar inkomen

Simpel gezegd kan een werknemer met zo’n loon een bescheiden, maar goede levensstandaard aanhouden. Onder een goede levensstandaard verstaan we dan een gevulde koelkast, genoeg water, een dak boven het hoofd, een beetje behoorlijke opleiding, toegang tot gezondheidszorg, vervoermogelijkheden, kleding en een appeltje voor de dorst voor onvoorziene omstandigheden. Niet meer dan logisch, toch?

Leefbaar inkomen

Waar een leefbaar loon iets zegt over mensen in loondienst, denk aan fabrieksmedewerkers, zien we in de voedselsector ook veel zelfstandigen. Boeren bijvoorbeeld, of seizoensarbeiders. Dan heb je het dus niet langer over een loon, maar over een inkomen, en dat ligt over het algemeen iets lastiger. Voor die mensen werd het concept van een ‘leefbaar inkomen’ ontwikkeld, dat ook wel wordt gedefinieerd als ‘het netto jaarlijkse inkomen dat voor een huishouden op een bepaalde plek nodig is om voor alle leden van dat huishouden een behoorlijke levensstandaard te kunnen betalen’. Een leefbaar inkomen gaat in die zin over dezelfde levensstandaard als waar het leefbare loon het over heeft, maar dan vertaald naar zelfstandigen.

Werken aan een leefbaar loon en inkomen

ALIGN

ALIGN helpt agrifood-bedrijven op weg als zij zichzelf eenmaal de ambitie hebben gesteld om in hun toeleveringsketens leefbare lonen en inkomens te verwezenlijken. Het voornaamste doel: het complexe onderwerp begrijpelijk maken en handvatten bieden voor de verschillende stappen die gezet moeten worden. Denk aan beschikbare tools, onderzoek en potentiële partners.

Ontdek ALIGN

Living Wage & Income Lab

In dit Lab zoeken stakeholders uit de agrifood-sector samen naar oplossingen voor het betalen van een leefbaar loon in hun toeleveringsketens. Het Lab brengt iedereen samen: de overheid, vakbonden, de productietak, retailers, NGO’s, certificeerders en onderzoekers.

Ontdek het Lab
The Only Way Is Up! conference

Internationale conferentie

In 2019 was Rotterdam het decor voor de allereerste internationale conferentie over leefbaar loon en inkomen ooit – The Only Way Is Up! Samen met zes andere organisaties creëerde Fairfood een plek waar kennis, ervaringen, tegenslagen en jubelmomenten gedeeld konden worden.

Lees meer

De beste blogs over een leefbaar loon en inkomen

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!