Onze impact

Dit zijn de thema’s die centraal staan bij de impact van ons werk.

Een eerlijke verdeling van waarde

Fairfood wil dat de waarde van ons eten eerlijk verdeeld wordt over internationale productieketens. Ons doel is om het inkomen van boeren, vissers, plukkers en fabrieksmedewerkers te verbeteren. We willen daarnaast laten zien dat zo’n eerlijke verdeling een win-win kan betekenen voor alle betrokkenen; door boeren een eerlijke prijs te betalen, kunnen bedrijven hun toeleveringsketen toekomstbestendig maken.

Lees meer

Transparante productieketens

Bedrijven kunnen pas hun verantwoording nemen als hun productieketens voldoende transparant zijn. Al veel te lang kunnen misstanden voortbestaan doordat die ketens lang en ondoorgrondelijk zijn. Met transparantie zetten we een schijnwerper op de rechten van boeren en werknemers. Bedrijven kunnen daarnaast de beloften onderbouwen die ze doen over duurzaamheid, en consumenten kunnen het ware verhaal achter hun producten uitpluizen.

Lees meer

Leefbaar loon & inkomen

Armoede is een drijvende kracht achter veel van de problemen in de voedselsector; er zijn verbanden gemaakt met kinderarbeid, ontbossing en onduurzame landbouw. Helaas is deze fundamentele kwestie verschrikkelijk complex. Op de oplossing meetbaar te maken, hanteert Fairfood de concepten ‘leefbaar loon’ en ‘leefbaar inkomen’. De mensen achter ons eten moeten zich daarmee een behoorlijke levensstandaard kunnen veroorloven.

Lees meer

Klimaatbestendige boeren

Boeren ondervinden de gevolgen van de klimaatcrisis nu al. We helpen kleinschalige boeren deze crisis het hoofd te bieden met boslandbouw en carbon insetting. Dat betekent ook: toekomstige voedselproductie veiligstellen en de ecologische voetafdruk van de sector verkleinen.

Lees meer

Zelf positieve impact maken?

Contact Peter Of connect op LinkedIn

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!