Partnerschappen stimuleren verandering in de voedselsector: DISCO, B Lab en Trabocca delen tips

Na een reeks virtuele evenementen – de laatste hybride – keerde het Living Wage & Income Lab terug naar de oude, vertrouwde fysieke setting. Sprekers van DISCO, B Lab en Trabocca reflecteerden op het belang van partnerschappen om verandering in de voedingssector te stimuleren. Hoe kunnen we zo’n gezamenlijke inspanning in de praktijk ook daadwerkelijk laten werken? De belangrijkste tips van de sessie lees je hier!

Krachten bundelen op de weg naar leefbare lonen en inkomens, dat klinkt in theorie mooi. Maar in de praktijk kan er pas efficiënt worden samengewerkt als de doelen onderling goed zijn afgestemd. Nog een belangrijke voorwaarde: het intensief delen van data, kennis en inzichten.

Geisje-FairFood-LivingWage&IncomeLab07
“Koffie is een mooi product en zou waardevol moeten zijn voor iedereen in de toeleveringsketen.”
Cerianne Bury Quality Systems Supervisor bij Trabocca

Met deze gedachten in het achterhoofd bracht de derde Lab-sessie van dit jaar experts met verschillende achtergronden samen: B Lab, een private certificering van ESG-prestaties van bedrijven, het multi-stakeholderplatform Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), en Trabocca, een koffie-importeur die samen met Fairfood werkt aan het dichten van de inkomenskloof voor Ethiopische boeren. Allemaal spelen ze een andere rol op de weg naar fatsoenlijke inkomens voor de mensen achter ons eten, en samen schenen ze licht op de kansen en uitdagingen bij het aangaan van strategische partnerschappen om dit doel te bereiken.

Samenwerken met bedrijven: wat werkt wel en niet?ot

Arjen Boekhold, voorzitter van het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), erkende dat door recente ontwikkelingen rondom Europese due diligence-regelgeving steeds meer partijen deelnemen aan de discussies. Partijen met verschillende doelen staan nu zij aan zij in multi-stakeholderinitiatieven zoals DISCO, en zien hoe moeilijk het kan zijn om gedeelde belangen te vinden en samen positieve impact te maken. Dat is waar de uitdaging van multi-stakeholderinitiatieven ligt; in theorie kunnen ze een belangrijk instrument zijn om problemen op te lossen door de expertise van meerdere belanghebbenden samen te brengen, maar, zoals Arjen uitlegt: “ze kunnen ook de reden zijn voor partijen om te zeggen: ‘Hé, ik ben toegewijd!’, en vervolgens weer in de eerste versnelling te gaan.”

Multi-stakeholderinitiatieven kunnen partijen met verschillende achtergronden samenbrengen, maar er komen ook uitdagingen bij kijken, reflecteerde Arjen verder. Hoewel voor sommigen deelname aan zulke initiatieven gewoon een extra taakje is, moeten we vérder gaan om ervoor te zorgen dat de doelen worden bereikt: “Je moet je afvragen of je hetzelfde doel of dezelfde visie deelt. Voor sommige partijen zijn duurzaamheidsdoelstellingen gewoon een middel, voor anderen zijn die doelstellingen het einddoel. Dat is een belangrijke vraag om in elke samenwerking in een vroeg stadium te beantwoorden.”

Bernard Gouw, Senior Manager van Social B Lab, deed een bijdrage vanuit het perspectief van een certificeringsorganisatie, die wereldwijd meer dan 5.000 bedrijven ondersteunt. B Lab wil beweging creëren, zei hij, en bedrijven onder meer helpen door data en benchmarks rondom leefbare lonen begrijpelijk te maken. Zo faciliteert B Lab transparantie over eerlijke lonen en draagt het ​​bij aan de beweging naar corporate due diligence. “Gegevens over leefbare lonen waren vaak niet toegankelijk, dus het certificeren van deze gegevens stond niet op de agenda van bedrijven. Nu we gegevens van over de hele wereld aanbieden, laten we bedrijven zien dat een leefbaar loon voor je werknemers relevant is, ongeacht in welk land je inkoopt. Zeggen dat ‘er geen gegevens zijn’ is geen excuus meer.”

Arjen en Bernard benadrukten het belang van partnerschappen met de private sector. Wetgeving en de beschikbaarheid van robuuste data dwingen bedrijven om leefbare lonen en inkomens te erkennen als een relevant gespreksonderwerp. Toch blijven partnerschappen tussen verschillende partijen moeilijk te organiseren vanwege de contrasterende doelen.

Partnerschappen in de toeleveringsketen van specialty coffee: lessen van Trabocca 

Cerianne Bury, Quality Systems Supervisor bij Trabocca, stelde dat het als importeur noodzakelijk is om je bewust te zijn van de impact van het product op inkoopgebieden. Daarom besloot Trabocca zich in te zetten om Ethiopische koffieboeren een leefbaar inkomen te geven. Partners zoals Simon Lévelt aan boord krijgen was een kleine uitdaging vergeleken met de moeite die het kost om bijvoorbeeld aan gegevens te komen uit het begin van de keten. Omdat veel boeren geen bankrekening of internet hebben, is het een grote uitdaging voor het bedrijf om de leveringen en betalingen te controleren die op meerdere momenten tijdens de oogst plaatsvinden.

Trabocca zag dat het ontwikkelen van transparante relaties met lokale exporteurs een essentieel onderdeel is in het streven naar een leefbaar inkomen. Door 11 jaar met dezelfde Ethiopische exporteurs te werken, kregen ze belangrijke informatie en inzicht in de toeleveringsketen waarin ze werkten. Aangezien Trabocca de lokale exporteur betaalt en niet de koffieboeren rechtstreeks, vertrouwen ze op transparante gegevens en communicatie. Deze partnerschappen worden echter beïnvloed door de huidige inflatie in Ethiopië en lokale conflicten. Doordat lokale partners onder druk staan, is de prioriteit in de regio verschoven naar het aanpakken van deze grotere problemen; de producten daadwerkelijk verplaatst krijgen en inkomsten creëren.

Geisje-FairFood-LivingWage&IncomeLab09
Wanneer we werken aan leefbare lonen en inkomens, raken we geobsedeerd door cijfers. Ik denk dat het goed is om onszelf eraan te herinneren dat hoewel cijfers belangrijk zijn bij het implementeren, het ook om het proces en de samenwerkingen gaat die eruit voortkomen.
Bernard Gouw Senior Manager Sociale Normen bij B Lab

Gezamenlijke inspanningen om de inkomenskloof te dichten

Onze sprekers waren het erover eens: om van succesvolle partnerschappen de norm te maken, moeten interne en externe uitdagingen worden aangepakt.

De externe uitdagingen komen doordat partijen in de hele toeleveringsketen verschillende belangen en doelen hebben. Zoals Cerianne van Trabocca liet zien is er een aanzienlijke kloof tussen het streven naar fatsoenlijke prijzen en het waarmaken van deze belofte in het veld. Toch zorgen de gezamenlijke inspanningen van partijen – met hun verschillende interesses en achtergronden – ervoor dat leefbare inkomens hoger op de agenda komen te staan voor due diligence van bedrijven.

Ook zijn er interne uitdagingen: een deel van de duurzaamheidsinspanningen vinden buiten het directe bereik plaats, bijvoorbeeld bij sectoren als sourcing en inkoop. Die moeten betrokken worden. Nu due diligence-regelgeving bijna werkelijkheid wordt, ondersteunen initiatieven zoals DISCO en B Lab deze missie door betrokkenheid te creëren tussen kleinere en grotere invloedrijke partners, zodat leefbare lonen en inkomens de nieuwe standaard worden.

Jammer dat je de sessie hebt gemist?

Meld je aan voor onze tweemaandelijkse Fairfood-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van updates over onze komende decembersessie. Neem voor vragen contact op met [email protected].

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!