Jouw weg richting meer transparantie

Fairfood is een langetermijnpartner voor bedrijven die de overstap willen maken naar echte duurzaamheid. We bieden daarbij ondersteuning bij de stappen die gezet moeten worden.

Samen komen we er

Fairfood is een langetermijnpartner voor bedrijven die het beter willen doen, maar daar hulp bij nodig hebben. Samen bewandelen we jouw pad richting meer eerlijkheid en duurzaamheid, waarbij we gebruikmaken van Fairfood’s expertise, oplossingen, tools en netwerk.

Hoewel dit pad voor elk bedrijf anders is, hebben we vier stadia gedefinieerd: ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, opleveren.

Hieronder beschrijven we de stappen die partners binnen deze stadia gebruikelijk zetten.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Het stappenplan

Stap 1: Vormgeven aan jouw reis

We bepalen de scope van onze samenwerking tijdens een uitgebreide workshop. Daarbij formuleren we de doelen en de duurzaamheidsbeloftes die jij als bedrijf wilt doen én hardmaken. Denk aan: ‘onze boeren verdienen een leefbaar inkomen’ of ‘wij zijn CO2-neutraal’.

Stap 2: Risico’s en kansen in kaart brengen

Vervolgens onderzoeken we of er zich in jouw waardeketens problemen voordoen op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid. Dat doen we door die ketens én de mensen die daarin werkzaam zijn helemaal in kaart te brengen. Bij deze stap doen we bijvoorbeeld veldonderzoek, waarbij je kunt denken aan focusgroepen met boeren en onderzoek naar de hoogte van een leefbaar inkomen.

Stap 3: Interventies ontwikkelen

Met de nieuwe kennis van jouw productieketens op zak, ontwerpen we de interventies die nodig zijn om eventueel gevonden problemen op te lossen. Voor deze stap doen we een beroep op onze ervaring uit eerdere projecten, en op ons uitgebreide netwerk. Dat laatste betekent dat we je waar nodig koppelen aan de partners die nodig zijn om jouw duurzaamheidsdoelen waar te maken. 

Stap 4: Digitale en financiële inclusie voor boeren

Met onze tools sluiten we ook de boeren waar jij mee werkt digitaal aan bij de productieketen. Uiteindelijk verbetert dit voor hen de toegang tot markt- en productinformatie en financiële middelen, terwijl ze op hun beurt data verstrekken die aan de andere kant van de keten belangrijke inzichten opleveren. Zo werken we samen aan een eerlijke verdeling van waarde om uiteindelijk de grote droom waar te maken: leefbare lonen en inkomens voor de mensen achter ons eten.

Stap 5: Producten traceren

Terwijl we de eerdergenoemde interventies implementeren, traceren we jouw producten van boer tot consument met ons traceerbaarheidsplatform Trace. Dit is een vereiste als we een geloofwaardige link willen maken tussen informatie over duurzaamheid en een bepaald product. Met andere woorden: als jij de duurzaamheidsbeloften die je als merk doet wilt hardmaken.

Stap 6: Een transparant verhaal vertellen

Transparantie over het reilen en zeilen in jouw productieketen is nodig om als bedrijf écht verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Met transparantie schijnen we licht op mensenrechten, en kan jij publiekelijk bewijs aanleveren voor de beloften die je doet over sociale en ecologische duurzaamheid. 

Stap 7: Waarde toevoegen

Deze stap staat in direct verband met stap 6: wij geloven dat transparantie waarde oplevert. Als je bij deze stap bent aangekomen, heb je immers een prachtig verhaal te vertellen. Een van de kanalen waarop je dit verhaal kunt delen, is de zogenaamde consumer interface van ons platform Trace. Kijk bijvoorbeeld eens hoe Trabocca die gebruikt. Die extra waarde willen we uiteindelijk ten goede laten komen aan de mensen aan het begin van jouw productieketens.

Ben je er klaar voor?

Email Peter Of connect op LinkedIn

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!