Blockchain als eerste stap richting duurzame koffie

Amsterdam, 21 juni 2018 – De toekomst van onze koffie is in gevaar. Koffieboeren leven onder de armoedegrens, waardoor de volgende generaties hun heil zoeken in andere sectoren. De productieketen van bes tot bakkie koffie is ontransparant, en ontneemt daarmee zowel boeren als consumenten het zicht op de oneerlijke winstverdeling in die keten. Daarvan is de boer de dupe. Fairfood wil met blockchaintechnologie productieketens inzichtelijk maken en het probleem zo bij de wortels aanpakken. De organisatie haalt 100 kilo geblockchainde duurzame koffie naar Nederland.

Samen met onder meer ID Coffees en Bext360 zet Fairfood de reis van 100 kilo Colombiaanse koffie op de blockchain. De partijen maken de productieketen van die koffie inzichtelijk door elke stap te loggen met gebruik van blockchaintechnologie. Een QR-code op de verpakking van de duurzame koffie brengt de consument naar een pagina waarop elke stap met de nodige verificatie wordt toegelicht. Daarmee is onder meer te zien hoeveel de boeren aan hun koffie verdiend hebben.

“Door boeren en consumenten mee te nemen op de blockchain, krijgen consumenten zicht op de herkomst van hun producten”, aldus Marten van Gils, program manager blockchains bij Fairfood. “Aan de andere kant krijgt de boer meer zicht op wat er met zijn product gebeurt. Die informatie kan hij gebruiken voor het verstevigen van zijn positie.

Transparantie
“Wij geloven dat transparantie een belangrijk onderdeel is van de toekomst van koffie”, aldus van Gils. “De transparantie die blockchains kunnen bieden, geeft de verschillende spelers in de productieketens de kans om die ketens opnieuw te bekijken en nieuwe inzichten op te doen. Het is het begin van een transformatie die nodig is voor een eerlijke verdeling van het geld in die ketens.” Fairfood wil dat het project een inspiratiebron is voor de koffie-industrie. “We hopen dat anderen ons navolgen en dat transparante koffie straks in alle supermarkten te koop is.”

Problemen in de koffie
Op dit moment blijft minder dan 10% van de opbrengsten van koffie achter in het land van productie. Twintig miljoen kleinschalige koffieboeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbouwen 70% van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Het merendeel van hen leeft onder de armoedegrens van 1,60 euro per dag. Dit leidt onder meer tot grote schulden en werkt grotere problemen als kinderarbeid, houtkap en overmatig gebruik van pesticiden in de hand.

Wakeupcall
De geblockchainde duurzame koffie is onderdeel van een campagne die Fairfood eerder lanceerde. Met de hulp van koffiedrinkend Nederland trapte Fairfood in mei het WAKEcUPCALL-initiatief af, waarmee de koffie-industrie aan wordt gespoord koffieboeren een eerlijke prijs te betalen. Fairfood ziet zich daarbij gesteund door een coalitie van koplopers die het initiatief onderschrijven. Onder deze koplopers zijn onder meer kleinere specialty coffee’s die veelal zelf hun koffie inkopen en nauwe banden onderhouden met hun koffieboeren. Samen met deze specialty coffee’s en verschillende koffiebars en barista’s roept Fairfood Nederlanders op om zich aan te sluiten en de koffie-industrie wakker te schudden op de website www.wakecupcall.nl.

Kokosnoten
Vorig jaar zette Fairfood 1.000 kokosnoten uit Indonesië op de blockchain, waarmee ze de eerste partij in Nederland waren die blockchained eten verkochten. Daarbij werd voor de deelnemende boeren uitgerekend hoe hoog hun inkomsten moesten zijn om van een leefbaar inkomen te kunnen spreken. Bovenop de gangbare marktprijs ontvingen zij vervolgens een premium om tot dit leefbare inkomen te komen.

Voor de redactie

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal neem contact op met:
Lonneke van Genugten
Campaign Manager Fairfood
+31 6 52 05 29 96
[email protected]

Over het project
Alle partijen die aan het project meewerkten zijn: Asprocaes, Bext360, Bocca, Caravela Coffee, Fairfood, ID Coffees, Pastoral en Rabobank Foundation.

Over Fairfood
Fairfood is een non-profit campagneorganisatie die zich inzet voor eerlijke voedselketens. De ultieme missie: alleen nog eerlijk eten op ons bord. We willen dat iedereen in de productieketens een leefbaar inkomen verdient. Daarom voeren bewustzijnscampagnes waarmee we de consument bekendmaken met de problemen én oplossingen. Achter de schermen bouwen we ondertussen aan partnerschappen en projecten, al dan niet samen met de industrie.

Meer lezen over
Blockchain ?

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!