Fairfood farmer cards: voor de verbinding met boeren en landarbeiders

We hebben ons platform Trace uitgebreid. Dankzij de nieuwe Fairfood Farmer Cards kunnen we nu ook transacties traceren in gebieden waar internettoegang en smartphones schaars zijn.

Met trots presenteren we nog een technische oplossing die de kleine boeren in de wereldwijde productieketens ondersteunt: Fairfood Farmer Cards. Het toepassen van near-field communication (NFC), een technologie die je waarschijnlijk al kent van het winkelen met je contactloze bankpas, stelt boeren in staat om te communiceren met het Trace-platform, ook in gebieden waar internettoegang en smartphones weinig voorkomen. Eén scan en klaar! De transactie wordt geregistreerd in het blockchainsysteem van Trace, de boeren worden opgenomen in het productverhaal en alle partijen kunnen nagaan welke prijzen er betaald zijn.

Met de Farmer Cards zetten we een nieuwe stap bij het verkennen van het potentieel van grotere transparantie in de first-mile. Terwijl het winnen van het consumentenvertrouwen voor alle foodmerken een uitdaging is geworden – met duurzame labels en keurmerken in alle schappen van de supermarkt – zijn er maar weinig structurele veranderingen die de voedselproducenten in het Zuiden daadwerkelijk raken: zij blijven in armoede leven. Tegen deze achtergrond wordt transparantie steeds meer vertaald in inspanningen op het gebied van dataverzameling en traceerbaarheid. Informatie over hoe, door wie en in welke omstandigheden ons voedsel wordt geproduceerd, is van cruciaal belang voor bedrijven en consumenten die naar verantwoorde inkoop streven.

Fairfood farmer cards - Inclusive solution design
Dankzij traceerbaarheid kunnen de boeren eindelijk worden opgenomen in de productverhalen, maar dat wil nog niet altijd zeggen dat de boeren daadwerkelijk deel gaan uitmaken van de wereldwijde voedselmarkten. Inclusieve en representatieve digitale instrumenten kunnen helpen de risico’s voor kleine boeren te verminderen en uiteindelijk een eerlijkere verdeling van waarde in de wereldwijde toeleveringsketens mogelijk te maken.
Derek Hardwick Producteigenaar Trace

Het verzamelen van dergelijke essentiële data in de praktijk blijft echter een uitdaging als we daarvoor kleine boeren, oftewel voedselproducenten met minder dan vijf hectare land, moeten bereiken. Momenteel maken deze boeren, die op slechts 12% van de beschikbare landbouwgrond een derde van het voedsel in de wereld produceren, de kern uit van ons voedselsysteem. Toch zijn zij ook het armste deel van de keten. Dit leidt tot een gebrek aan toegang tot de betrouwbare gegevens, digitale instrumenten en online verbinding die nodig zijn om de productiviteit en de toegang tot grondstoffen, financiering en uiteindelijk de internationale markten te verbeteren. De grote vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we de kleine boeren met behulp van nieuwe dataverzamelingstools in de innovatiekringloop houden? Omdat zo’n aanpak waarin de boer centraal staat een paar jaar geleden in de markt ontbrak, hebben we bij Fairfood een eigen tool ontwikkeld. Deze tool geeft bedrijven een beter inzicht in hun toeleveringsketens, waarbij verbeteringen in de praktijk het uiteindelijke doel zijn. Als het ondersteunen van kleine boeren een cruciaal onderdeel van een duurzame transitie is, moet het verminderen van de ongelijkheden in het systeem de eerste stap zijn. Voor Fairfood betekent dit dat donoren en uitvoerende partners de verantwoordelijkheid hebben om de gemeenschappen waar ze mee samenwerken te begrijpen. Alleen zo kunnen de digitale innovaties op de plaatselijke behoeften worden afgestemd en kunnen ze duurzame ontwikkeling mogelijk maken, in plaats van dat we systemen optuigen die dubbel werk opleveren.

Ondersteuning van kleine boeren op het Indonesische platteland

Samen met onze partner Verstegen Spices and Sauces voeren we momenteel in Indonesië een pilot uit met onze nieuwe Fairfood Farmers Cards. Deze passen zijn gekoppeld aan het mobiele veldplatform van Trace, dat al wordt gebruikt door lokale handelaren die de specerijen voor Verstegen inkopen. Dankzij de passen kan het bedrijf nagaan of de lokale handelaren daadwerkelijk de Quality Premium-prijs aan boeren betalen, ook in gebieden waar de internetverbinding te wensen overlaat. Hierdoor kunnen de verschillende partijen in de keten het effect inschatten dat de betaalde prijzen hebben op het leven van de boeren, en kunnen ze werken aan het verhogen van het inkomen van deze boeren.

Verstegen heeft zich als co-sponsor én medeontwerper bij ons aangesloten. Op basis van voortdurende feedback van de nootmuskaatproducenten die al met de mobiele Trace-app werken, worden de pasjes getest, zonder extra belasting voor deze producenten, die door de hoge eisen, de veranderlijke grondstofprijzen en de inconsistente internationale normen al genoeg aan hun hoofd hebben. De boeren worden bijvoorbeeld contant betaald. Als ze hun pas een keer vergeten, wordt er een papieren bonnetje verstrekt, dat door de afnemer wordt gefotografeerd en bij de transactie wordt gevoegd. Het voornaamste is dat ze worden gestimuleerd om deel te nemen aan de datagestuurde Trace-pilot van Verstegen: boven op de kwaliteitspremie beloont het Nederlandse bedrijf de actieve deelname van de boeren met een datapremie.

In de loop van de pilot zullen we kunnen nagaan wat het effect is van het extra geld dat de boeren krijgen en wat dit zegt over de potentiële waarde van transparantie in de voedselwaardeketen. Een van de toezichthouders van de Indonesische leveranciers, Leidy Egibrin, kan echter nu al positieve noten delen. Ondanks de aanvankelijke weerstand en het gebrek aan vertrouwen in de invoering van een nieuwe technologie – vooral doordat een groot deel van de boeren op leeftijd is en niet vertrouwd is met digitale technologieën – neemt het gebruik van de pasjes bij elke levering toe. Leidy stelt vast dat steeds meer boeren trots zijn dat ze een pas hebben en aan de pilot meedoen. “Veel boeren willen zich laten fotograferen als ze zich inschrijven, terwijl dit absoluut niet verplicht is. En sommigen zijn hun eigen gegevens al aan het raadplegen”.

NFC-passen maken een digitale identiteit mogelijk, ook als de boeren geen e-mailadres of betrouwbaar telefoonnummer hebben. Bovendien valt het digitaliseringsaspect in goede aarde omdat hun administratie er efficiënter van kan worden. Van oudsher ging dat met papieren bonnetjes en een kasboek, maar nu hebben managers op een simpele manier zo goed als real-time toegang tot kwaliteitsgegevens. Dat betekent winst voor de boeren en winst voor de kopers, en natuurlijk ook voor de merken en bedrijven, die de verhalen achter hun producten nu beter kunnen communiceren.

Zo ziet een inclusieve oplossing voor dataverzameling in het veld eruit

  • Actieve rol: De boeren moeten erbij worden betrokken door toestemming te geven en te weten wanneer en waarom er beloften worden gedaan. In het Trace-platform van Fairfood wordt dit gedaan door hun de mogelijkheid te geven om mee te doen aan de verificatie van beloften en te weten te komen hoe de verzamelde gegevens gebruikt gaan worden.
  • Compensatie: Het doen van beloften en het vertellen van verhalen over voedselproducten zorgen voor toegevoegde waarde – en daar moeten de boeren van profiteren. Een van de voornaamste ontbrekende onderdelen bij de inclusie van de boeren is immers hun financiële inclusie.
  • Controle: De boeren moeten het platform kunnen in- en uitschakelen en moeten problemen met de gegevens kunnen signaleren. En natuurlijk moeten ze toegang hebben tot hun eigen gegevens en het recht hebben om die voor hun eigen doeleinden te gebruiken.
  • Trots: De boeren moeten het gevoel krijgen dat mensen ver weg aandacht hebben voor en genieten van de producten die zij leveren, en dat ze geïnteresseerd zijn in het wie en het waar achter die producten.

Wil je weten hoe onze oplossingen jou kunnen ondersteunen bij het waarmaken van duurzaamheidsambities?

Mail Peter Of connect op LinkedIn

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!