Van Honduras naar Europa: traceerbare koffie! 

Weet jij waar je koffie vandaan komt? De eerste container met 100% traceerbare koffie uit Honduras is dankzij het programma RECLAIM Sustainability! onderweg naar Europa.

Dankzij de gezamenlijke inspanning van Fairfood en Solidaridad is de eerste container traceerbare koffiebonen uit Honduras onderweg naar Schotland! Dit is een belangrijke prestatie voor RECLAIM Sustainability!; een gezamenlijk 5-jarig programma dat inclusieve en duurzame waardeketens wil bevorderen en tegelijkertijd de onderhandelingspositie van kleine boeren in de wereldhandel verbeteren. De traceerbaarheids- en transparantietool Trace van Fairfood is een essentieel onderdeel van dit programma, omdat het producenten in staat stelt hun toeleveringsketens traceerbaar te maken en transparante informatie te bieden aan consumenten over de hele wereld.

De verantwoordelijkheid van bedrijven

Hoewel de landbouwsector voor 30% van de totale nationale werkgelegenheid in Honduras zorgt, moeten Hondurese boeren vechten om te overleven, doordat hun lonen en productiviteit kwetsbaar zijn voor verslechterende marktomstandigheden en klimaatverandering. De afhankelijkheid van externe factoren zorgt ervoor dat kleine boeren en landarbeiders ernstig onderbetaald worden in Honduras; minder dan 1% van de arbeiders verdient het nationale minimumloon. Veel te veel kleine boeren over de hele wereld hebben te maken met omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in Honduras, vooral door de aanhoudende recessie en de opwarming van de aarde.

Traceerbaarheid wordt gezien als een belangrijke stap voor boeren en bedrijven om de inkomenskloof te dichten. Met behulp van onze blockchain-tool Trace produceert koffiecoöperatie Capucas nu 100% traceerbare koffie en voegt zo daadwerkelijk waarde toe. Aan het einde van de keten kunnen Europese consumenten op de verpakking een QR-code scannen en zo transparante informatie krijgen over de herkomst en kwaliteit van de koffie en het loon van de boer in Honduras. Op deze manier helpt Trace consumenten om bedrijven aan te spreken op hun duurzaamheids- en eerlijkheidsclaims.

Om meer inzicht te krijgen in de inkomenssituatie in Honduras, bezoek je de Source Map van ALIGN.

Visit ALIGN

Waarom wij streven naar een leefbaar inkomen

Met een leefbaar inkomen kunnen Hondurese boeren hun gezinnen een redelijke levensstandaard geven en zaken als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting betalen. Dit geeft hen financiële en persoonlijke zekerheid, waardoor ze minder kwetsbaar worden voor externe factoren zoals marktschommelingen en klimaatverandering, en zorgt voor een sterkere onderhandelingspositie in de toeleveringsketen. Meer in het algemeen is traceerbaarheid gunstig voor boeren omdat het hen helpt meer langetermijnrelaties op te bouwen met kopers, die zich aangetrokken voelen tot de transparantie van het productieproces.

fairfood-honduras-coffee116
“De relatie tussen de koper en de producent is voor mij het belangrijkste. Het is heel goed om deze transparantie binnen de coöperatie te hebben. Om te kunnen laten zien wat we doen met de koffie, elke stap van het proces. Het helpt bij het opbouwen van sterke en betrouwbare relaties met kopers.”
José Francisco Villada (Panchito) Koffieproducent en mede-oprichter van Capucas

Traceerbaarheid heeft voordelen voor alle partijen in de toeleveringsketen, niet uitsluitend voor kleine boeren. Door middel van traceerbare producten kunnen bedrijven transparant zijn over hun verantwoorde inkoop en hun duurzaamheids- en kwaliteitsclaims bewijzen. Door hun toeleveringsketen transparant te maken, kunnen bedrijven met een eerlijk verhaal hun duurzaamheidsbeloften waarmaken.

4
“Bedrijven moeten niet alleen constant innoveren, maar ze moeten ook nadenken over wat er op stapel staat. Want er komt wetgeving over duurzaamheid en due diligence mensenrechten aan. Binnenkort hebben bedrijven geen andere keuze dan te zorgen voor informatie en transparantie.”
Isa Miralles Living Wage and Income Lead bij Fairfood

Nu steeds meer koffiemerken traceerbaarheid toepassen in hun toeleveringsketen, kan transparantie de standaard worden in plaats van de uitzondering. Deze container met 100% traceerbare Hondurese koffie is een van de vele initiatieven die helpen traceerbaarheid te standaardiseren en tegelijkertijd de onderhandelingspositie van kleine boeren te vergroten, op weg naar een leefbaar inkomen. Als duurzaamheid en due diligence op het gebied van mensenrechten onderdeel worden van het Europese beleid, kan traceerbaarheid een handig hulpmiddel worden voor bedrijven om hun claims om te zetten in verifieerbare acties.

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!