Jaarverslag 2021: Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3: Strategische partnerschappen

Jaarverslag 2021

In de zoektocht naar een duurzame toekomst blijft niemand achter. Strategische partnerschappen is het buzzword. Om echt een verschil te kunnen maken, moet je ieder je eigen kracht kennen en inzetten. Samen sta je sterker. Fairfood is de strategische partner die innoveert voor een duurzame toekomst, tools en platforms ontwikkelt en aanbiedt, en expert is op het gebied van transparantie en traceerbaarheid, leefbaar loon en inkomen en eerlijke data.

0

Op dit moment hebben we 59 officiële partners, waaronder bedrijven als Total Produce, Verstegen Spices & Sauces, Trabocca, Social Vanilla, maar ook de Nederlandse en Duitse overheid, kennisinstituten als het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), en NGO’s als Solidaridad en Rainforest Alliance

We hebben projecten lopen in

0

landen, zoals Honduras, Ethiopië, Sierra Leone, Oeganda, Indonesië, Zuid-Afrika en Kenia

0

We zijn bezig om 25 grondstoffen eerlijker te maken, waaronder cacao, koffie, nootmuskaat, vanille, thee en citrus

POSTCODE LOTERIJ

Onze langste samenwerking is ongetwijfeld die met de Nationale Postcode Loterij. Sinds 2009 steunt de Loterij ons werk met maar liefst 500 duizend euro per jaar. Ten minste 40 procent van hun inkomsten schenken zij aan organisaties die werken aan het verbeteren van milieu, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.

Vanaf dit jaar krijgt onze samenwerking met de Loterij een extra dimensie. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag hoorden we het waanzinnige nieuws dat wij, samen met onder meer Solidaridad, het Droomfonds hebben gewonnen. Dat is een eenmalige donatie voor projecten die zij als moedig, impactvol en grensverleggend bestempelen. Lees meer over onze droom in hoofdstuk 4!

We willen de Loterij en haar deelnemers heel erg bedanken!

CISCO

Een gloednieuwe naam op onze lijst van strategische partners is het technologiebedrijf Cisco, gevestigd in Silicon Valley. Tegen 2025 willen ze een miljard mensen positief beïnvloeden met sociale technologische oplossingen, door middel van hun subsidies en programma’s. Daarom is Cisco een nieuwe samenwerking aangegaan met Fairfood. Zo kunnen we het bereik van Trace vergroten en de verbinding met de boer verbeteren. Door het platform en de mobiele veld-app verder te verfijnen, kunnen transacties in toeleveringsketens getraceerd worden, bedrijven hun duurzame beloftes verifiëren en zich inzetten om het inkomen van boeren te verhogen.

Sierra Leone - IMG_1468 (1)
We zijn verheugd om deze nieuwe samenwerking met Fairfood aan te gaan. Door de verdere ontwikkeling van Trace te ondersteunen, kunnen meer kleine boeren in lage- en middeninkomenslanden rechtstreeks verbonden worden met de internationale toeleveringsketens die hun toekomst bepalen. Zo kunnen we de transparantie vergroten, moedigen we eerlijke handelspraktijken aan en verbetert het levensonderhoud van boeren
Sue-Lynn Hinson Portefeuillemanager crisisrespons bij Cisco

SOLIDARIDAD

In 2020 hebben we, als onderdeel van het subsidiekader ‘Power of Voices’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onze samenwerking met Solidaridad afgetrapt. Het 5-jarige programma RECLAIM Sustainability! markeerde de start van een vruchtbare samenwerking. Dat heeft zich inmiddels ontwikkeld tot voorbij dit programma (lees meer over RECLAIM Sustainability! in hoofdstuk 2). Zoals we eerder vermeldden hebben Solidaridad en Fairfood in 2021 samen met andere partners het Droomfonds van de Postcode Loterij aangevraagd en is net bekend geworden dat die aan ons is toegekend.

Met RECLAIM Sustainability! pakken we de armoede onder boeren en arbeiders aan door hun stem te laten horen. Met het Droomfonds breidt ons bereik uit naar het milieu. Samen met de Rabobank en hun platform Acorn stellen we boeren in staat klimaathelden te worden in plaats van klimaatslachtoffers, door ze actief te laten samenwerken met bedrijven aan het einde van de toeleveringsketen. Op hun boerderij planten boeren bomen, die CO2 opnemen. Bedrijven die CO2-neutrale producten willen maken, kunnen hun uitstoot compenseren door bij de boeren CO2-credits aan te schaffen. De boeren hebben een nieuwe bron van inkomsten én maken hun boerderij ondertussen ook klimaatbestendig: bomen zorgen voor schaduw, houden de bodem gezond en bieden de mogelijkheid om nieuwe gewassen verbouwen. Lees meer over dit gloednieuwe project in hoofdstuk 4!

In Solidaridad hebben we een partner gevonden die werkt aan vergelijkbare doelen, met een vergelijkbare mindset. Tegelijkertijd vullen we elkaar aan met onze specifieke eigen kennis en vaardigheden.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

In 2021 hebben we onze samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken voortgezet en kreeg het 5-jarenprogramma RECLAIM Sustainability! verder vorm. Het ministerie is niet alleen betrokken als financier van dit programma, maar ook als strategische partner, die actief met ons meedenkt.

GIZ AND ALIGN PARTNERS

Met trots zetten we onze samenwerking met GIZ voort. Zo kunnen we verder groeien en onze begeleidingstool voor leefbaar loon en inkomen – ALIGN – verder verbeteren. GIZ werd onze belangrijkste financier en uitvoerder van ALIGN, nadat leden van ons Living Wage & Income Lab aangaven dat ze moeite hadden het onderwerp ‘leefbaar loon en inkomen’ concreet te maken.

In oktober 2020 is een memorandum van overeenstemming opgesteld tussen Fairfood, het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, GIZ, de Global Living Wage Coalition, Hivos, de Living Income Community of Practice, Rainforest Alliance en Fairtrade International, waarin alle partijen het belang van ALIGN erkennen en onderschrijven. Met de expertise van al deze partijen groeit ALIGN uit tot de nummer één portal voor bedrijven die leefbaar loon en inkomen willen realiseren in hun toeleveringsketens.

MVO PLATFORM

Na een tijd te zijn weggeweest, besloot Fairfood in 2021 weer toe te treden tot het Nederlandse MVO Platform (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden stimuleert overheidsfunctionarissen om verantwoord ondernemen hoger op de agenda te krijgen. Met een Rolodex vol contactgegevens van politici die echte verandering teweeg kunnen brengen, dringt een deskundig lobbyteam aan op overheidsbeleid dat verantwoord zakendoen stimuleert, terwijl degenen die achterblijven op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Een hoogtepunt in 2021: de Nederlandse overheid kondigde aan dat er wetgeving ontwikkeld zal worden voor duurzaam en verantwoord ondernemen, wat ook terugkwam in het regeerakkoord van de nieuwe regering. Fairfood is trots op het geweldige werk dat MVO Platform doet met onze kennis, advies en financiering.

IDVO

IDVO (Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen) startte een lobby voor bindende Nederlandse wetgeving voor bedrijven, om hen te dwingen mens en planeet te respecteren. Fairfood steunt dit initiatief, samen met 130 andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, vakbonden en wetenschappers, die nationale wetgeving allemaal zien als een opstap naar ambitieuzere wetgeving op EU-niveau.

DISCO

DISCO (Dutch Initiative on Sustainable Cocoa) is een van de publiek-private samenwerkingen van de ISCO-familie. Andere leden zijn bijvoorbeeld GISCO (Duits) en FRISCO (Frans). Deze familie werkt samen aan het verbeteren van het levensonderhoud van cacaoboeren. Fairfood is een van de maatschappelijke organisaties die kennis levert aan aangesloten bedrijven zoals Tony’s Chocolonely, Mondeléz, Nestlé Nederland en Friesland Campina, die allemaal hun bedrijfsvoering willen verbeteren.

Samen hebben we drie doelen: 1. Boerenfamilies die voornamelijk van cacaoproductie leven verdienen tegen 2030 een leefbaar inkomen; 2. In de gebieden waar de Nederlandse cacao-industrie en haar handelspartners actief zijn, zal in 2025 geen cacao-gerelateerde ontbossing en bosdegradatie meer voorkomen; 3. Om bij te dragen aan de beëindiging van alle vormen van kinderarbeid in 2025 worden effectieve maatregelen en noodzakelijke acties ingezet.

Zo vullen we de supermarkten met chocolade die écht eerlijk is!

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!