Over het bereiken van een leefbaar inkomen voor Hondurese koffieboeren

Je hebt ons zeker al eens eerder gehoord over het 5-jarig programma met Solidaridad en andere partners. Om je bij te praten over de voortgang, delen we hierbij het verhaal achter het werk dat we doen in Honduras.

Milestone alert: het eerste RECLAIM Sustainability! project is van start gegaan! Het project, dat plaatsvindt in Honduras, is ambitieus en moet ervoor zorgen dat transparantie in de koffiesector wordt vergroot om deze inclusiever en eerlijker voor boeren te maken. Samen met een aantal betrokken collega’s inventariseren en verdelen we de werkzaamheden, doelen en ambities.

Dit innovatieve digitale technologie-integratie project moet ertoe leiden dat boeren weer central komen te staan – zoals het hoort. Door het gebrek aan toegang tot financiering en kwesties zoals klimaatverandering, hebben koffieboeren in Honduras een zwakke onderhandelingspositie en wordt er vaak profijt van hen getrokkken. Samen met Solidaridad vroegen we ons af: hoe kunnen we dit veranderen?

Als deel van het antwoord, integreren we Fairfood’s blockchain tool Trace en Solidaridad’s Farm Diary om de transparantie in de toeleveringsketen te vergroten. Doordat all actoren hun transacties vastleggen in een digitaal grootboek, wordt een gedecentraliseerd archief opgebouwd dat gebruikt kan worden om productclaims te verifiëren. Zoals ‘eerlijke prijs’ of ‘goede kwaliteit’.

A_lot_of_coffee_beans
Transparantie staat centraal in dit programma. We zijn blij dat we dit partnerschap met de coöperatie aan kunnen gaan en ook om samen te werken met de belangrijkste nationale belanghebbenden om de beleidsagenda van het land te beïnvloeden om zo een betere positionering van koffieproducenten, met name vrouwelijke producenten, te bereiken.
Sofía Núñez Solidaridad’s medewerker koffie in Honduras.

In lijn daarmee stelt de innovatie ons in staat ervoor te zorgen dat de boeren de afgesproken prijs krijgen. Het wordt steeds duidelijker dat boeren het moeilijk hebben. De prijzen die ze krijgen voor hun producten zijn vaak zo laag, dat ze er niet van kunnen rondkomen. Door prijsverhogingen door te voeren, kunnen we ervoor zorgen dat ze een waardig bestaan kunnen opbouwen en hun familie kunnen helpen. De technologie maakt het mogelijk om met  een controleerbaar transactielogboek te controleren of boeren daadwerkelijk de afgesproken prijs hebben ontvangen, waarmee ze weer wat macht terugkrijgen en beter in staat zijn om te reageren op de effecten van klimaatverandering en daardoor concurrerend kunnen blijven.

Het hoofddoel van dit project hebben we echter nog niet besproken, namelijk het bewijzen van de business case voor transparantie door middel van technologische integratie. Want we zullen niet rusten voordat de marktspelers in de koffie sector transparantie hebben geadopteerd als een standaardpraktijk. Hier zullen niet alleen de boeren van profiteren – ook al zullen zij het het meeste nodig hebben – maar het stelt ook bedrijven in staat hun claims, kwaliteitszekerheid en een transparante keten te bewijzen zodat ze een verhaal kunnen maken van de reis die hun product aflegt.  

Coffee_ Colombia
We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan samen met onze partners van het Solidaridad team in Midden-Amerika. Dit project heeft veel potentie om de waarde van transparantie en traceerbaarheid in de koffiesector te bewijzen. Het belangrijkste voor ons is dat onze technologie direct voordeel oplevert voor de boeren die meedoen in de pilot. Door hen in staat te stellen het heft in handen te nemen en ze te erkennen als een gewaardeerde stakeholder in de voedselketen, zullen ze hun onderhandelingspositie verbeteren en kunnen ze concurrerend blijven en uiteindelijk meer geld verdienen.
John Cherek Project manager keteninnovatie, Fairfood

Want we hebben nieuws voor je: boeren die in armoede leven is niet duurzaam. Hun onderhandelingspositie verbeteren, hen meenemen in het beslissingsmakingsproces (hen een stem geven) en ervoor zorgen dat ze een leefbaar inkomen verdienen – dat is waar duurzaamheid begint. Dat betekent ook dat ze een erkend onderdeel zijn in de toeleveringsketen. Door de oneerlijke waarde-verdeling, inclusie, transparantie en traceerbaarheid in de keten aan te pakken, proberen we met dit partnerschap de koffietoeleveringsketen in Honduras en Oeganda duurzamer en eerlijker te maken voor alle actoren en een de weg te banen naar een transformatieve verandering die leidt tot echte duurzaamheid.

Coffee
De waarde van transparantie wordt steeds duidelijker. Wat we hier echt kunnen doen, is het bewijzendat het waarde toevoegt voor alle actoren in de toeleveringsketen – en vooral voor de boeren. Door dit soort projecten kunnen we meer bedrijven inspireren tot verandering.
Sander de Jong Directeur Fairfood

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!