Verstegen en Fairfood werken aan een betere marktpositie van de boer met Blockchain

Met de blockchaintechnologie maken Verstegen Spices & Sauces en Fairfood de productieketen van nootmuskaat transparant. De transparantie moet leiden tot een sterkere ondernemerspositie voor de boer.

Amsterdam, 12 oktober 2018 – Verstegen Spices & Sauces en Fairfood gebruiken de blockchaintechnologie om de productieketen van nootmuskaat transparant te maken. Uiteindelijk moet de transparante keten boer en consument een grotere betrokkenheid geven. De boer verstevigt zijn of haar positie door nieuwe kennis over de keten op te doen, terwijl de consument zicht krijgt op prijsafspraken en kwaliteitsclaims. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar de hoogte van een leefbaar inkomen op de Indonesische Sangihe-eilanden, waar de nootmuskaat vandaan komt. Het project wordt zaterdag tijdens het evenement World Food Day gelanceerd.

Duurzame relaties
Door elke stap tussen boom en bord met blockchaintechnologie vast te leggen, werkt Verstegen samen met de ngo Fairfood aan een transparante en inclusieve nootmuskaatketen. Ook betrokken boeren en consumenten nemen deel aan en hebben zicht op die keten. Met een QR-code leert de consument over de herkomst van de nootmuskaat, terwijl de boer toegang krijgt tot voor hem of haar relevante informatie.

“Verstegen wil investeren in een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem, met transparante en korte ketens”, aldus Michel Driessen, CEO van Verstegen. “Door boeren actief te betrekken in de productieketen stimuleren we het ondernemerschap van die boeren. Op die manier willen we het ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk maken om boer te worden. Verstegen is een familiebedrijf en wil langetermijn-relaties aangaan met ketenpartners. Blockchain is een middel om samenwerking te verstevigen en verbeteren.”

De juiste prijs
“Met de juiste middelen kan de boer toegang krijgen tot voor hem relevante informatie als de verdere kwaliteitscontroles en prijsopbouw, waardoor hij zijn ondernemerschap kan uitbouwen”, aldus Sander de Jong, managing director van Fairfood. “Dankzij blockchaintechnologie kan er tweerichtingsverkeer ontstaan. Het product maakt een reis van boer naar consument, maar uiteindelijk willen we dat de informatie twee kanten op gaat, zodat de boer kan leren van wat er elders in de keten gebeurt.”

Dit resulteert tegelijkertijd tot een betere marktpositie van de boer doordat hij anoniem kan bevestigen of prijsafspraken worden nagekomen. “Andere spelers in de keten, waaronder de consument, zien het meteen als daar iets niet goed gaat”, aldus De Jong.

Beste kwaliteit
Behalve de vraag of de boer de afgesproken prijs heeft ontvangen, wordt ook de verificatie van kwaliteits- en voedselveiligheidsclaims met de blockchaintechnologie vastgelegd. Consumenten kunnen dankzij de technologie bijvoorbeeld controleren of de nootmuskaat van de door Verstegen beloofde beste kwaliteit is.

Uitbreiding
In december wordt 500 kilo nootmuskaat op de blockchain gezet. Deze nootmuskaat is afkomstig van de Indonesische Sangihe-eilanden, waar deze op dit moment door ruim 40 boeren verbouwd wordt. De reis is vanaf dat moment live te volgen voor consumenten. De nootmuskaat ligt begin 2019 bij een nog te bevestigen retailer.

Het pilotproject wordt naar verwachting uitgebouwd naar andere producten in het assortiment van Verstegen. “Het project is een eerste stap in de richting van onze ambitie om al onze ketens transparant te maken”, aldus Driessen. “Het is voor ons een kans om te zien wat de obstakels zijn en die weg te nemen.”

Leefbaar inkomen
In opdracht van Verstegen voert Fairfood onderzoek uit naar de hoogte van een leefbaar inkomen voor de Indonesische nootmuskaatboeren. Op dit moment betaalt Verstegen al een premium boven op de gebruikelijke marktprijs voor nootmuskaat. Het bedrijf wil weten of dit voldoende is en aan de hand van de uitkomst van het onderzoek, waar nodig toewerken naar de betaling van een leefbaar inkomen.

“Wij werken al jaren met een vertrouwde inkoper, maar hoe weet ik zeker dat boeren de afgesproken prijs betaald krijgen? En hoe weet ik of de boeren daaraan voldoende hebben om van rond te komen?”, aldus Driessen. “Verstegen bouwt actief aan duurzame relaties met de boeren achter onze kruiden en specerijen. Dat begint met een leefbaar inkomen, zodat zij niet alleen kunnen voorzien in alle dagelijkse behoeften, maar daarnaast kunnen investeren in het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de oogst, en uiteindelijk de toekomst van hun bedrijf, zichzelf en die van hun kinderen.”

World Food Day
Tijdens het gratis evenement World Food Day op zaterdag 13 oktober in ‘s Hertogenbosch, presenteren Verstegen en Fairfood de Blockchain Experience. Daarin volgen bezoekers begeleid door video, foto en tekst het productieproces van de nootmuskaat, om meer te leren over de voordelen van blockchaintechnologie en hoe dit leidt tot een betere marktpositie van de boer. Driessen vertelt daarnaast samen met De Jong meer over het project, tijdens een Q&A met Marijn Frank op het hoofdpodium.

Meer lezen over
Blockchain ?

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!