Jaarverslag 2022: Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6: Risicoanalyse

Jaarverslag 2022

Elk jaar evalueren we de belangrijkste risico’s voor onze integriteit, geloofwaardigheid en natuurlijk de continuïteit van Fairfood. We onderzoeken daarnaast hoe we deze risico’s kunnen verkleinen of zelfs wegnemen. In dit hoofdstuk vind je de op dit moment belangrijkste risico’s.

Belangrijkste risico’s

Op dit moment zijn dit onze belangrijkste risico’s:

1. Reputatieschade, bijvoorbeeld als gevolg van samenwerkingsverbanden met bepaalde bedrijven. Fairfood heeft interne richtlijnen voor geheimhoudingsovereenkomsten en memoranda van overeenstemming met bedrijven.

2. We halen onvoldoende geld binnen om onze werkzaamheden naar behoren voort te zetten: in de afgelopen jaren hebben we een toegewijd team samengesteld voor business development, met een scherpe strategie. Voorstellen worden vervolgens geschreven volgens het RASCI-model (Responsible, Accountable, Supporting, Consulted and Informed).

3. Onwettig gebruik van subsidiegelden, wat tot terugbetalingsverplichtingen aan donoren zou leiden. Elk budget is goedgekeurd door onze directeur en er is een gepaste functiescheiding in het projectmanagement. Bij grote subsidies onderzoekt een externe accountant de geschiktheid van de uitgaven.

4. De veiligheid van onze partners komt in het geding: we hebben nauw contact met onze partners in risicogebieden. Voordat we een samenwerking aangaan, maken we afspraken over hoe we de risico’s door onze acties kunnen minimaliseren en ondersteunen we partners waar nodig.

5. De onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid: politieke besluitvorming en de beschikbaarheid van financiering zijn moeilijk te voorspellen, net als de politieke krachten die partnerorganisaties beïnvloeden. Fairfood werkt samen met andere ngo’s en lobbyorganisaties Partos en MVO Platform om politieke besluitvorming te beïnvloeden door slimme lobby en belangenbehartiging.

Risicomanagement en controlesystemen

Fairfood beheert risico’s op organisatorisch, programma- en projectniveau. Risico’s worden beoordeeld en er worden responsmaatregelen genomen en gemonitord om de impact van een bepaald risico te beperken en/of op te vangen. We hebben interne controleprocedures om financiële risico’s met betrekking tot mogelijk misbruik van fondsen (bijvoorbeeld als gevolg van corruptie, fraude of diefstal) te beperken en/of op te vangen, evenals voor het ontvangen, toewijzen en betalen van fondsen. Financieel management volgt een laagrisicostrategie en reserveert fondsen voor investeringsrisico’s en potentiële verliezen.

We zijn toegewijd aan transparantie en de effectieve inzet van middelen. We bewaken de voortgang van projecten en het gebruik van fondsen met behulp van een projectcontrolesysteem. De operaties worden intern en extern geauditeerd en de resultaten besproken met het management en de Raad van Toezicht. Als lerende organisatie streven we daarnaast naar continue verbetering. Als lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, voldoen wij aan de Gedragscode van Partos. Lees hier meer over in hoofdstuk 1.

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!