Jaarverslag 2022: Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4: Strategische partnerschappen

Jaarverslag 2022

Verandering maak je niet in je eentje. Wij geloven in strategische partnerschappen waarin krachten worden gebundeld en iedereen z’n expertise laat gelden. In dit hoofdstuk lees je meer over de samenwerkingen die bepalend waren voor 2022.

0

We hebben nu 80 officiële partners, waaronder bedrijven als Dole Europe B.V., Tradin Organic, Cisco, Fairtrade Original, Verstegen Spices & Sauces, Trabocca en Social Vanilla, maar daarnaast ook de Nederlandse en Duitse overheid, kennisinstituten zoals het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), de Rabobank, en ngo’s als Solidaridad en de Rainforest Alliance

We draaien op dit moment projecten in

0

landen, waaronder Honduras, Ethiopië, Sierra Leone, Oeganda, Indonesië, Zuid-Afrika en Kenia

POSTCODE LOTERIJ

Onze oudste partner is zonder twijfel de Postcode Loterij. Niet alleen staat de Loterij ons al jaren bij met een schenking van 500.000 euro, maar daarnaast laten ze nu ook een gigantische droom uitkomen: de droom van Fairfood, Solidaridad, Rabobank en andere partners om gelijktijdig de klimaatcrisis en armoede onder kleinschalige boeren aan te pakken (lees meer in hoofdstuk 3). Inmiddels kreeg deze droom, gefinancierd uit wat de Loterij hun Droomfonds noemt, de titel From Climate Victims to Climate Heroes.

De Loterij kan dit doen door hun gulle beleid om in elk geval 40% van de opbrengsten te schenken aan organisaties die werken aan milieu, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. We willen de Loterij en deelnemers uit de grond van ons hart bedanken. Dankzij jullie kunnen we bewijzen dat transparantie en traceerbaarheid essentiële stappen zijn naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

CISCO

De in Silicon Valley gevestigde Cisco Foundation is onze grootste techpartner. In het afgelopen jaar kwam onze samenwerking tot bloei, en bleek dat Cisco een perfecte bondgenoot is in onze missie om met slimme technologie een positieve impact te maken op de samenleving. Dankzij deze samenwerking konden we het bereik van Trace verder uitbreiden, en de Farmer Cards en veldapp ontwikkelen. Hierdoor kunnen we nu ook mensen in afgelegen gebieden bereiken, zelfs wanneer ze geen smartphone of internet hebben. Er is meer: dankzij de samenwerking met Cisco konden we onze eigen richtlijnen voor eerlijke datagebruik opstellen, waarin inclusie van de boeren centraal staat. En tot slot maakte Cisco het mogelijk om Trace open source te maken, waarmee anderen nu kunnen voortbouwen op wat we hebben gecreëerd. 

“Jaar 1 van onze samenwerking heeft onze verwachtingen overtroffen. Toen we Fairfood dit fonds toekenden, wisten wij wel wat de waarde van het werk van Fairfood was, maar we wisten nog niet of ze ook daadwerkelijk impact zouden maken. Van buitenaf gezien konden we niet inschatten of Fairfood bedrijven echt tot verandering aanzet. Inmiddels heeft Fairfood bewezen dat ze daar zeker toe in staat zijn – ze hebben een paar heel grote partners binnengehaald en werken met heel veel boeren. We kijken ernaar uit om te zien hoe dit werk nog veel verder kan reiken met de tweede grant.” – Sue-Lynn Hinson, Grant Portfolio Manager bij Cisco 

Solidaridad

2022 was een jaar waarin we de samenwerking met Solidaridad verder uitbreidden. Deze bondgenoot deelt onze visie voor écht duurzame bedrijfsmodellen. In 2020 sloegen we voor het eerst de handen ineen, voor het 5-jarige programma RECLAIM Sustainability!, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar volgde een nieuw programma: het hierboven genoemde From Climate Victims to Climate Heroes, mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.

“We willen weten of in een bulk-commoditymarkt, waarin niet alles traceerbaar is, toch een bepaalde claim gemaakt kan worden. En ook: of die claim zo waardevol is voor een merk of een andere partij, dat diegene bereid is om op dat product bijvoorbeeld een data premium te zetten. Misschien nog wel belangrijker: of je zo’n premie terug kan krijgen naar de boer. Fairfood bewijst met Trace al dat dat kan in specialty ketens - zoals bij Verstegen, daar wordt al een kwaliteits- en datapremium betaald met het bewijs dat die de boer bereikt - maar hoe werkt dat dan bijvoorbeeld bij bulk koffie, en bij blends? Dat is wat de samenwerking bijzonder gaat maken, als we dat hard hebben gemaakt. Ik vind het mooi om te zien dat de pilots succesvol zijn en dat we daarwerkelijk traceerbare containers hebben verscheept. Ik vind het positief dat we daarbij niet 1 klant maar zelfs 5 klanten hebben gevonden. En ik vind het daarnaast heel positief dat er klanten tussen zitten die in het concept geloven, terwijl andere zeggen ‘dat is niks voor mij’ - ik denk dat we die alle twee scherp moeten hebben om een goede propositie te ontwikkelen.” - Frederik Claasen, Head of Policy bij Solidaridad over onze samenwerking binnen RECLAIM Sustainability! 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dat is een flinke lijst. In de afgelopen jaren werden al deze ministeries belangrijke partners en financiers van ons werk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het al uitgebreid behandelde RECLAIM Sustainability!. Het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een belangrijke drijfveer achter onze projecten met Trabocca en Verstegen Spices & Sauces. Overigens fungeren de ministeries niet alleen als geldschieters, maar ook als experts die actief meedenken op strategisch niveau.

GIZ en ALIGN-partners

In 2022 hebben we in nauwe samenwerking met GIZ ALIGN verder kunnen uitbreiden. GIZ is de belangrijkste financier van dit platform, waarmee we bedrijven bijstaan in het bereiken van leefbare lonen en inkomens in hun productieketens. Andere ALIGN-partners zijn het Duitse Federale Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ), de Rainforest Alliance, de Global Living Wage Coalition, Fairtrade International en sinds kort ook het Sustainable Food Lab (de belangrijkste organisatie achter de Living Income Community of Practice). Door onze expertise te bundelen, hebben we van ALIGN een belangrijk startpunt kunnen maken voor bedrijven die het beter willen doen.

Niet minder trots zijn we – nu al – op een nieuw project dat mogelijk wordt gemaakt door GIZ: aGROWforest. In dit project helpen we Verstegen om peperboeren de overstap te laten maken naar boslandbouw.

MVO Platform

Ook in 2022 maakte Fairfood weer met trots deel uit van het MVO Platform. Het lobbywerk van dit netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden wil maatschappelijk verantwoord ondernemen hoger op de politieke agenda krijgen. Het was voor het platform dan ook een bijzonder bewogen jaar, met een eerste versie van nationale wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook in het nieuwe jaar blijft Fairfood het werk van MVO Platform steunen met financiering en advies. 

IDVO

IDVO (Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen) startte een lobby voor bindende Nederlandse wetgeving voor bedrijven, om hen te dwingen mens en planeet te respecteren. Fairfood steunt dit initiatief, samen met 130 andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, vakbonden en wetenschappers, die nationale wetgeving allemaal zien als een opstap naar ambitieuzere wetgeving op EU-niveau.

DISCO

DISCO (Dutch Initiative on Sustainable Cocoa) is een van de publiek-private samenwerkingen van de ISCO-familie. Andere leden zijn bijvoorbeeld GISCO (Duits) en FRISCO (Frans). Deze familie werkt samen aan het verbeteren van levensomstandigheden van cacaoboeren. Fairfood is een van de maatschappelijke organisaties die kennis levert aan aangesloten bedrijven zoals Tony’s Chocolonely, Mondeléz, Nestlé Nederland en Friesland Campina, die allemaal hun bedrijfsvoering willen verbeteren.

Samen hebben we drie doelen: 1. Boerenfamilies die voornamelijk van cacaoproductie leven verdienen tegen 2030 een leefbaar inkomen; 2. In de gebieden waar de Nederlandse cacao-industrie en haar handelspartners actief zijn, zal in 2025 geen cacao-gerelateerde ontbossing en bosdegradatie meer voorkomen; 3. Om bij te dragen aan de beëindiging van alle vormen van kinderarbeid in 2025 worden effectieve maatregelen en noodzakelijke acties ingezet.

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!