Jaarverslag 2022: Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5: Blik vooruit

Jaarverslag 2022

Een paar buzzwoorden voor het komende jaar: carbon insetting, klimaatbestendige boeren en boslandbouw! In dit hoofdstuk lees je meer over de verwachte hoogtepunten van 2023.

DROOMFONDS

Het komende jaar is een belangrijk jaar voor het Droomfonds-programma, wat we – gefinancierd door de Postcode Loterij – samen met Rabobank, Solidaridad en andere partners uitvoeren. We gaan namelijk de eerste CRUs traceren. CRU staat voor Carbon Removal Unit, wat jargon is voor een verhandelbaar certificaat dat tot stand komt door een bepaalde hoeveelheid CO₂ uit de lucht te halen. Of om het nog iets simpeler te maken: in dit geval planten koffieboeren bomen op hun plantages, die CO₂ uit de lucht filteren, waarna de boeren CRUs verkopen aan bedrijven die CO₂-neutraal willen worden. Wij maken het daarbij mogelijk dat die CRUs aan de boeren gekoppeld blijven en verkocht worden aan bedrijven die de koffie van de boeren afnemen. Daarmee kunnen die bedrijven niet alleen CO₂-neutraal worden, maar ook nog eens aan de buitenwereld bewijzen dat ze in hun eigen productieketens werken aan meer duurzaamheid.

JAAR 3 VAN RECLAIM Sustainability!

In 2023 zijn we aanbeland bij jaar 3 van het 5-jarige programma RECLAIM Sustainability!. Met dit programma werken Fairfood en partners aan échte duurzaamheid in international voedselproductieketens. Fairfood zorgt binnen dit programma voor de innovaties, en startte daartoe drie traceerbaarheidspilots in Honduras, Sierra Leone en Oeganda. 

In jaar 1 gaven we vorm aan de pilots. Afgelopen jaar draaide om het zoeken van partners die zich aan de pilots wilden committeren. Als we het komende jaar een thema moeten meegeven zou dat zijn “partnerschappen testen” – nu alle partners in beeld zijn, het traceren van producten in volle gang is en we nieuwe inzichten opdoen over de inkomens van boeren, testen we hoe sterk de partnerschappen zijn en hoe we in de komende jaren kunnen opschalen.

HET GAT DICHTEN: DEEL 2 VAN TRABOCCA

2022 was een belangrijk jaar in onze samenwerking met Trabocca. We lieten de Global Living Wage Coalition een benchmark uitvoeren voor een leefbaar inkomen voor Ethiopische koffieboeren, en vroegen het Koninklijk Instituut voor de Tropen om de kloof te berekenen tussen het huidige inkomen en een leefbaar inkomen. Daarnaast onderzochten we welke interventies die kloof kunnen verkleinen (lees meer in hoofdstuk 3). Het komende jaar wordt nog beter. Fase B van onze samenwerking – de daadwerkelijke implementatie van die interventies – is net goedgekeurd door de financier, het Fonds Verantwoord Ondernemen van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op het dichten van de kloof!

BOSLANDBOUW: EEN VERVOLG VOOR VERSTEGEN

Het werk voor traceerbare nootmuskaat met een transparant verhaal gaat onverminderd door, maar ondertussen breidt de samenwerking met Verstegen zich ook verder uit. In de laatste weken van 2022 werden de papieren getekend: in een nieuw project gaan we ons samen richten op boslandbouw voor Indonesische peperboeren! Dat is nog even zo’n beetje alles wat we over dit nieuwe project kunnen delen, hoewel we ons enthousiasme met moeite kunnen beteugelen. Snel meer!

Weten hoe het staat met dat voedselsysteem?

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wondere wereld van ons eten via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief!